10 Nisan 2008

Merkez Bankası Beklenti Anketi Nisan 1.Dönem

Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin nisan ayı birinci dönem sonuçları açıklandı.
Buna göre, iki ay sonrasına ait tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) mart ayının son anketinde yüzde 0,61 olan beklenti, son anketinde yüzde 0,23'e geriledi. Yüzde 0,82 olan gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,64'e inerken, cari ay TÜFE beklentisi yüzde 0,77'den yüzde 0,95'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 5,52'den yüzde 5,80'e çıktı. Yüzde 7,27 olan yıl sonu TÜFE yüzde 8,03'e 12 ay sonrasının yıllık yüzde 6,29 olan TÜFE'de yüzde 6,77'ye yükseldi.


Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi ise 42 milyar 583,3 milyon dolara indi. Cari açık beklentisi son anktette 43 milyar 164,8 milyon dolar düzeyindeydi.
Mart ayının son anketinde yüzde 4,5 olan cari yıl sonu gayri safi milli hasıla (GSMH) büyüme beklentisi ise yüzde 4,2'ye, gelecek yıl sonu yıllık GSMH beklentisi yüzde 4.9'dan yüzde 4,7'ye geriledi.
Ay sonu dolar kuru beklentisi, nisan ayının ilk anketinde 1,2449 YTL'den 1,2991 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 1,3250 YTL'den 1,3489 YTL'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonunda dolar kuru beklentisi ise 1,3486 YTL'den 1,3752 YTL'ye çıktı.
Gelecek 3. ayın altı aylık hazine bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 16,76'dan yüzde 17,06'ya, gelecek 12. ayın altı aylık hazine bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 15,49'dan yüzde 15,80'e yükseldi.
Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi tahvil ihalesi bileşik faiz oranı beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 17,63'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi tahvil ihalesi bileşik faiz oranı beklentisi de yüzde 15,83'ten yüzde 16,19'a çıktı.

Mart 2008 Enflasyon Gelişmeleri

2008 Mart Ayı TÜFE Gelişmeleri
2008 yılı Mart ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,40 artış gerçekleşmiştir.
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %2,19 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşmiştir. Mart ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabı grubunda %1,80, eğlence ve kültür grubunda %1,30, lokanta ve otellerde %1,21, ulaştırmada %1,18, ev eşyasında %1,12, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,04, haberleşmede %0,43, eğitimde %0,39, konutta %0,37, alkollü içecekler ve tütünde %0,21 ve sağlıkta %0,08 artış gerçekleşmiştir.

2008 Mart Ayı ÜFE Gelişmeleri
2008 yılı Mart ayında 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %5,95 artış gerçekleşmiştir.


25 Aralık 2007

Kasım 2007 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku


Merkezi Yönetim toplam borç stoku, 2007 yılının Ekim ayına göre yaklaşık binde 1 oranında azalarak 2007 yılı Kasım ayı itibariyle 336 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Toplam borcun 256,9 milyar YTL’si iç borç, 79,1 milyar YTL’lik kısmı ise dış borçlardan oluşmaktadır.

13 Eylül 2007

Temmuz 2007 Dönemi Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Cari açık, 2007 yılının Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 2 milyar 218 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Böylece cari açık son 12 aylık dönem itibariyle de 33 milyar 227 milyon ABD doları oldu.
2007 Ocak-Temmuz döneminde cari açıkta en büyük paya sahip olan dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 25 milyar 500 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler kalemi ise yüzde 8,4 artışla 6 milyar 584 milyon ABD doları tutarında fazla verdi.

2006 Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar 524 milyon ABD doları net çıkışla sonuçlanan gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 837 milyon ABD doları net çıkışla sonuçlandı. 2007 Ocak-Temmuz döneminde yatırım geliri dengesi kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 1 milyar 20 milyon, 231 milyon ve 2 milyar 520 milyon ABD doları olmuştur.
Bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında cari transferler, 2007’de % 18,5 oranında artarak 928 milyon ABD doları olurken, işçi gelirleri ve resmi transferlerden kaynaklanan girişler sırasıyla 552 milyon ve 376 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
2007 Ocak-Temmuz döneminde finans hesaplarında gerçekleşen net sermaye girişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 20 milyar 490 milyon ABD doları oldu.

13 Temmuz 2007

Cari İşlemler Dengesi


Cari İşlemler Dengesi

Türkiye'nin beş aylık faiz gideri 4.4 milyar dolar
Türkiye’nin faiz gideri yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.8 artarak 4 milyar 497 milyon dolara yükseldi. Faiz geliri aynı dönemde yüzde 83.2 artış göstermesine karşın 850 milyon dolarda kaldı.
Merkez Bankası verilerine göre, yılın ilk beş ayında döviz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 54 milyar 57 milyon dolara yükseldi. İhracat yüzde 26.2 artışla 42 milyar 909 milyon dolara çıkarken, bavul ticareti yüzde 27.2 artışla 2 milyar 425 milyon dolar oldu.
Turizm kaynaklı döviz geliri yüzde 12.3 artışla 4 milyar 697 milyon dolara çıkarken, faiz gelirleri yüzde 83.2 artışla 850 milyon dolara çıktı. İşçi dövizlerinde yüzde 8.2 azalarak 390 milyon dolara gerilerken, taşımacılık gelirleri yüzde 38.2 artışla 1 milyar 862 milyon dolar oldu.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kaynaklı döviz geliri, yüzde 1.1 azalarak, 361 milyon dolara indi. Diğer gelirler yüzde 22 artarak 2 milyar 988 milyon dolara yükseldi.
Döviz giderleri aynı dönemde yüzde 16.6 artışla 69 milyar 890 milyon dolara çıktı. İthalat yüzde 15.3 artarak 59 milyar 361 milyon dolara yükseldi. Turizm kaynaklı döviz gideri yüzde 16.5 artarak 1 milyar 198 milyon dolar oldu.
Faiz giderleri yüzde 25.8 artışla 4 milyar 497 milyon dolara çıktı. Taşımacılık giderleri yüzde 29.1 artışla 2 milyar 30 milyon dolar, diğer giderler yüzde 20.8 artışla 2 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Böylece ocak-mayıs döneminde, döviz gelir-gider dengesi açığı (cari açık), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.3 oranında azalarak 15 milyar 833 milyon dolara geriledi. Döviz gelirinin giderine oranı 5.2 puan artarak yüzde 77.3 oldu. İthalatın döviz gelirlerine oranı 9.2 puan azalarak yüzde 109.8’e indi. Faiz ödemelerinin döviz gelirlerine oranı sabit kalarak yüzde 8.3 oldu. İhracatın döviz gelirlerine oranı 0.8 puan artarak yüzde 79.4’e yükseldi. Faiz ödemelerinin ihracata oranı değişmeyerek 10.5 oldu. İhracatın ithalata oranı 6.2 puan artarak yüzde 72.3’e yükseldi.

04 Temmuz 2007

Haziran 2007 Enflasyon Rakamları (TÜFE)Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2007 yılı Haziran ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %-0,24 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,11 artış gerçekleşmiştir.

Haziran 2007 Enflasyon Rakamları (ÜFE)


2007 yılı Haziran ayında 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %-0,11 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,09 artış gerçekleşmiştir.

22 Haziran 2007

Mayıs 2007 Merkezi Yönetim İç Borç Gerçekleşmeleri

2007 yılının Mayıs ayında yapılan toplam iç borç servisi 17 milyar YTL olup, bunun 12,7 milyar YTL’si anapara, 4,2 milyar YTL’si faiz ödemesinden oluşmaktadır. Aynı dönemde 17 milyar YTL’lik iç borç servisine karşılık 9,4 milyar YTL’lik brüt borçlanma gerçekleştirilmiştir.

2006 yılının Haziran ve Temmuz aylarında yükselen iç borçlanma faiz oranları son aylardaki azalma eğilimini sürdürerek 2007 yılı Mayıs ayında yüzde 18,81 seviyesine inmiştir. Ayrıca Mayıs ayında gerçekleştirilen iç borçlanmanın ortalama vadesi de 55,6 (Ay) düzeyinde olmuştur.


Mayıs 2007 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku

Merkezi Yönetim toplam borç stoku, 2007 yılının Nisan ayına göre yaklaşık yüzde 1,3 oranında azalarak 2007 yılı Mayıs ayı itibariyle 348,1 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Toplam borcun 259 milyar YTL’si iç borç, 89,1 milyar YTL’lik kısmı ise dış borçlardan oluşmaktadır.

19 Haziran 2007

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2007 Mart Dönemi Sonuçları

2007 yılı Mart döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 937 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 260 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 876 bin kişi artarak 52 milyon 284 bin kişiye ulaşmıştır.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 49 bin kişi azalarak 2 milyon 562 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla % 10,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1 puanlık azalışla % 12,1, kırsal yerlerde ise 0,2 puanlık artışla % 7,8 olmuştur.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık bir düşüşle % 13,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık düşüşle % 12,3, kadınlarda 1,2 puanlık düşüşle % 16,4 olmuştur.

10 Haziran 2007

İMALAT SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ % DEĞİŞİMİ

Posted by Picasa

MAYIS AYI OTOMOTİV SEKTÖRÜ VERİLERİ

Posted by Picasa
Yılın ilk 5 ayında toplam taşıt aracı üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış gösterdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu yıl Ocak-Mayıs arasında toplam taşıt aracı üretimi 2006 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 403 bin 12 adetten, 437 bin 729 adede yükseldi.

Aynı dönem içinde otomobil üretimi de yüzde 15,2 oranında artarak 221 bin 496 adetten, 255 bin 214 adede ulaştı.

Mayıs ayında üretilen 101 bin 649 adet taşıt aracının 62 bin 129 adedini otomobiller oluştururken, geçen ay otomobil üretimi 2006 Mayıs ayına göre yüzde 16,2 artış gösterdi.
Türkiye'nin 2007 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam taşıt aracı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 oranında artarak 333 bin 900 adet oldu

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 25,6 artışla 206 bin 235 adede, ticari araç ihracatı da yüzde 16,7 artarak 128 bin adede yükseldi.

Mayıs ayında otomobil ihracatı 2006 yılının Mayıs ayına göre yüzde 25,4'lük artış gösterdi. Mayıs ayında 51 bin 106 adet otomobil ihraç edildi.

06 Haziran 2007

CNBCE ENDEKSİ MAYIS

Posted by Picasa
İç siyasette yaşanan gerilimin etkisiyle CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Mayıs’ta yüzde 0.96’lık düşüş gösterdi.

CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.96 düşüşle 95.88 seviyesine geriledi. Uzun bir süre sonra Nisan ayında yükseliş gösteren endeks, bu yükselişi sürdüremeyerek tekrar gerileme gösterdi.

Nisan ayı sonundan itibaren iç siyasette yaşanan gerginlik düşüşte etkili oldu. CNBC-e Tüketim Eğilim Endeksi bir önceki aya göre yüzde 9.5 oranında düşüşle 139.58 düzeyine indi.Geleceğe ilişkin beklentilerde ise son aylardaki iyileşme devam etti.
Mayıs ayında CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi yüzde 4.03 artarak 81.22 değerini aldı. Artan siyasi gerginliğe rağmen, seçimlerin öne alınması geleceğe ilişkin beklentileri iyileştirdi.

05 Haziran 2007

Mayıs 2007 Enflasyon Rakamları (TÜFE)Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2007 yılı Mayıs ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,24 artış gerçekleşmiştir.

Mayıs 2007 Enflasyon Rakamları (ÜFE)


2007 yılı Mayıs ayında 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,95 artış gerçekleşmiştir.