30 Kasım 2006

Dış Borç Ödemesi

Türkiye 2006 yılının başından bugüne 18 milyar 794.05 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankası haftalık bülteniyle yapılan duyuruya göre 2006 yılı başından bugüne ödenen borcun 9 milyar 50.42 milyon dolarlık bölümü Hazine'nin dış borç ödemelerinden 1 milyar 13.96 milyon dolarlık bölümü genel ve katma bütçeli idarelerin dökümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı v.s. şeklindeki ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayii ödemelerinden, 8 milyar 132.28 milyon dolarlık bölümü IMF'ye yapılan ödemelerden, 597.39 milyon dolarlık bölümü ise Merkez Bankası'nın dış borç ödemelerinden oluştu.

Türkiye 2005 yılında ise toplam 20.6 milyar dolar dış borç ödemesi yapmıştı.

20 Kasım 2006

Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku

Merkezi Yönetim toplam borç stoku 31 Ekim tarihi itibariyle 346,6 milyar YTL olarak gerçekleşti.

Hazine tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam borç stokunun 216,8 milyar YTL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsinden, 128,0 milyar YTL tutarındaki kısmı döviz cinsinden ve geriye kalan 1,8 milyar YTL tutarındaki kısmı ise dövize endeksli borçlardan oluştu.

2006 Ekim sonu itibariyle toplam borç stokunun yüzde 50,9'u iç piyasaya, yüzde 21,5'i ise kamu kesimine olan iç borçlardan oluşurken, dış borçların ağırlığı yüzde 27,6 olarak gerçekleşti.

16 Kasım 2006

Türkiye Ekonomisi 2006 (Yıllık Ekonomik Rapor)

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye Ekonomisi 2006 yılı gelişmelerini içeren "yıllık ekonomik rapor":

http://www.sgb.gov.tr/duyurular/2006ekonomik_rapor.pdf

13 Kasım 2006

Beklenti Anketi (Kasım 1.Dönem)


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay içinde iki defa yapılan beklenti anketlerinin 2006 Kasım ayı içindeki 1. anketi sonuçlandı.

Beklenti anketinde TÜFE ve faiz ve dolar kurunda beklentiler aşağı dönerken, cari açık tahminleri bir miktar daha arttı.

Ankette ay sonu TÜFE beklentisi yüzde 1.09, gelecek ayın TÜFE beklentisi de yüzde 0.64 olarak tahmin edilirken, 2006 yılı sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 9.88'den yüzde 9.84'e, gelecek 12 aylık dönemdeki TÜFE beklentisi yüzde 7.31'den yüzde 7.13'e geriledi. 24 ay sonrasının TÜFE tahmini de bu ankette yüzde 5.60'tan yüzde 5.55'e indi. Ankette iki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise yüzde 0.70 olarak tahmin edildi.

Bileşik faiz oranlarıyla ilgili beklentilerde enflasyona paralel bir seyir izliyor. Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 19.90'dan yüzde 19.68'e, Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 19.80'den yüzde 19.68'e geriledi.

Gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 16.84'dan yüzde 17.00'ye, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi de yüzdeyüzde 16.96 bileşikten yüzde 17.04'e çıktı.

Dolar kurunda tahminler ay sonunda 1.4868 YTL'den 1.4701 YTL'ye, yılsonunda ise beklentiler 1.5213 YTL'den 1.4977 YTL'ye geriledi. Gelecek 12 ay sonundaki Dolar kuru beklentisi de 1.5940 YTL'den 1.5805 YTL'ye indi. Cari açıkta ise yıl sonu beklentisi 29.4 milyar dolardan 31 milyar dolara çıktı.

08 Kasım 2006

Cari İşlemler Dengesi Rakamları


Cari açık, 2006 yılının Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 433,6 artarak 1 milyar 921 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Böylece 2006 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,6 oranında artarak 25 milyar 334 milyon ABD doları olarak gerçekleşen cari açık son 12 aylık dönem itibariyle de 32 milyar 619 milyon ABD dolarına ulaştı.
2006 yılı Ocak-Eylül döneminde cari açıkta en büyük paya sahip olan dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artarak 32 milyar 6 milyon ABD dolarına ulaştı.

Hizmetler kalemi, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 13,1 düşüşle 10 milyar 103 milyon ABD doları tutarında fazla verdi.

2005 yılı Ocak-Eylül döneminde 4 milyar 326 milyon ABD doları net çıkışla sonuçlanan yatırım geliri kalemi, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 628 milyon ABD doları net çıkışla sonuçlandı. Bu dönemde yatırım geliri dengesi kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 120 milyon, 90 milyon ve 438 milyon ABD doları oldu.

Bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemiyle karşılaştırıldığında cari transferler, bu yılın aynı döneminde % 11 oranında artarak 1 milyar 197 milyon ABD doları olurken söz konusu dönemde, işçi gelirleri ve resmi transferlerden kaynaklanan girişler sırasıyla 819 milyon ve 378 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

04 Kasım 2006

2006 Ekim Ayı Enflasyon Rakamları

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)
2006 yılı Ekim ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,25 artış gerçekleşmiştir.
ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (ÜFE)
2006 yılı Ekim ayında 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,76 artış gerçekleşmiştir.
KAYNAK: TÜİK